Heydaywakeboats.pl

Napisz do nas


Adres

Heyday Polska
Moto X Jarosław Narwojsz

ul. Obwodowa 5, 11-500 Giżycko
NIP 8451719157

Inne marki

Napisz do nas

Klauzula informacyjna (RODO):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Moto X Jarosław Narwojsz

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: office@heydaywakeboats.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania usługi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością skontaktowania się z Państwem w celu wykonania usługi. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego lub e-mail dotyczącego ustalenia wykonania usługi.